Prestasi

WISUDA TPA-TQA

“Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan,teknologi dan seni.” Dalam pandangan

1 2 3 28